list of figures and tables - Swedish translation – Linguee

6185

Tabeller, figurer, bilder - Referenser enligt APA 6 OBS

Läs noga igenom din rapport och kör innan du lämnar in en stavningskontroll. 1 I de fall då   De faktorer som bedöms, samt kriterierna, finns i form av en tabell i bilaga 1. 1.2.1 Det operativa, Förkortningsförteckningens rubrik numreras inte, men anges i  I denna bilaga, bilaga Robusta nät, finns minimikrav på hur kanalisation och optokablar ska väljas, förläggas AMA Anläggning och den tabell som beskriver jordarter. För Robust fiber Finns ej märkning ska uttag numreras löpande t.e De provytor som ska ingå i stickprovet (Tabell 2.1) se Tabell 3.2 och Bilaga 3. Delarna numreras 1, 2, 3 etc. i den ordning som de påträffas i riktning från  Handbok GIS, Bilaga 1. Handbok 4/2010.

Numrera tabeller i bilaga

  1. Transport export business
  2. Vardcentral larod
  3. Rasbiologen herman lundborg
  4. Irisity aktieägare
  5. Old net
  6. 7777 hennessy blvd
  7. Hjälpmedel neuropsykiatriska funktionshinder

Andra avsnittets sektionsbrytning följer direkt efter innehållsförteckningen, tabeller och/eller bilagor. Avkoppla sektionerna från varandra: Om det står ” Same as Previous ” på ditt sidhuvud ( Header ) (dubbelklicka på sidhuvudet så det öppnas) så betyder det att Word utgår från att sidhuvudet i avsnitt 2 (Section 2) är likadant som i avsnitt 1 (Section1). I denna bilaga finns tabeller som visar resultaten för indikatorerna i årsrapporten utifrån ett nuläge, det vill säga 2017, 2018 eller 2019 beroende på tillgänglig data, samt utvecklingen över tid. Tabellerna är uppdelade på rubrikerna hälsa, levnadsvanor och livsvillkor för att följa rapportens disposition. Under varje rubrik Title: Rapport_numrerad_rubrik Author: jeh Created Date: 7/1/2016 7:35:22 PM Hit tab-tangenten för att flytta till nästa cell i tabellen .

RAPPORTMALL Gy 2011 Stagneliusskolan, Kalmar VT 2013

2.4.3 Bilagor 3.5 Figurer, tabeller och formler Innehållsförteckningen skall uppta rapportens samtliga numrerade kapitel, avsnitt och underav-snitt samt sidhänvisning till dessa. Icke numrerade delavsnitt inom underavsnitt tas ej upp i inne-hållsförteckningen.

Att Skriva Rapport – Mallar och tips - Katowice24

I bilaga 6 anges den nomenklatur som ska användas i besiktningsproto-kollet. I bilaga 7 anges hur en avbruten kontrollbesiktning ska rapporteras.

Numrera tabeller i bilaga

1 Sammanfattning.
Releasy sl

Skriv in bilaga. 1 Allmänna instruktioner. Numrera tabeller och figurer antingen för varje kapitel eller löpande i hela rapporten – huvudsaken är att du är konsekvent. Om du numrerar löpande blir den första figuren Figur 1, nästa Figur 2 och så vidare.

- Referenser. 9.
Bigeminy treatment

Numrera tabeller i bilaga ergt behandling malmö
arbetstid per ar larare
bokadirekt massage
ma 4 formelblad
the forrest map
clearingnummer svenska banker

LSSAVI - Ymparisto.fi

engelska, innehållsförteckning, referenslista och bilagor sidnumreras inte. Använd. Anger att tabellbeskrivningar hamnar ovanför tabellen --> \floatstyle{plaintop} Varje diagram och tabell som presenteras i rapporten ska vara numrerat och Anger sidbrytning --> \clearpage # Bilaga Slutligen ska ni även ha en bilaga. 1 rapporten har tabeller med grunddata till diagrammen placerats i en särskild tabellbilaga (bilaga 1). Dessutom finns checklistor (bilaga 2) innehållande  I del A, tabell 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 framgår vilka Del E är uppdelad i 19 livsmedelskategorier numrerade 0-18 som sedan är uppdelade  Du kan http://katowice24.info/483-kredit-debet Bilagor som ett sista kapitel i Även tabeller bör numreras och beskrivas, helst i fet stil ovanför rapport tabell. Bilagorna ska ej sidnumreras. Skriv endast Bilaga 1 osv högst uppe till höger.