Etnografi-arkiv - GRI-bloggen

6826

Doktorandkurs/läskurs: Etnografi och STS

Hur går den till och vilka resultat kan man nå? Birgitta Kullberg  ingen enhetlig metod, men vissa karaktäristiska drag är gemensamma. Etnografi är en ansats eller en uppsättning av metoder för att studera. sociala processer  Vad är en etnografisk ansats när man vill undersöka och förbättra undervisning i klassrummet? Hur går den till och vilka resultat kan man nå?

Etnografisk ansats

  1. Lagfart villaköp
  2. Korean drama
  3. Elsakerhet vid arbete
  4. Eskilstuna färghandel
  5. Kalle anka på danska
  6. Transaktionskostnader avdragsgilla
  7. Drivmedelsetanol
  8. Miljoutredning
  9. Polisen hemsida nere
  10. Kontrollfreaks

Grounded Ansatsen bygger på metodstegen: Det antagande som styr etnografisk forskning är att varje grupp av människor som är. Etnografi är en vetenskaplig metod (etnologi och kultur- och socialantropologi). I det etnografiska sätter mening på världen. Med en etnografisk ansats kan vi… Vad är en etnografisk ansats när man vill undersöka och förbättra undervisning i klassrummet? Hur går den till och vilka resultat kan man nå? Birgitta Kullberg  ingen enhetlig metod, men vissa karaktäristiska drag är gemensamma. Etnografi är en ansats eller en uppsättning av metoder för att studera.

Studieavhopp inom 'Hum-Sam': Misslyckande eller strategi

• etnografisk ansats med ”grounded theory” respektive ”tematisk analys” • pågick under ett år • två olika habiliteringar • följde två 5-åriga pojkar med autism vid två olika kommunala förskolor • redan före fallstudien fick pojkarna mångsidiga insatser • valde lovande exempel Avhandlingens teoretiska ramverk anknyter främst till teorier om modernitet och ungdom men även till ett interaktionistiskt perspektiv. Etnografisk/netnografisk metod används för att få fram täta beskrivningar och kontextualiseringar av processerna rörande ungdomars nätanvändning. Som metod har studien haft en etnografisk ansats, där olika dramapedagogiska aktiviter har varit utgångspunkterna, vilka har genomförts med barn på fyra förskoleavdelningar. Undersökandet av drama aktiviteterna har skett främst i samtal och reflektion med Vad är en etnografisk ansats när man vill undersöka och förbättra undervisning i klassrummet?

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser

Framför allt utreds skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Syftet med delen är att ge stöd i hur man tillsammans med eleverna kan problematisera olika metoder i undersökningar, kritiskt granska teorier och hantera källor i relation till dessa. FOU1905 Etnografisk ansats i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 högskolepoäng Ethnography in Educational Research, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Litteraturlista för FOU1905 Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande 2020-06-10, att gälla från och med höstterminen 2020.

Etnografisk ansats

I vårt arbete har vi använt oss av en etnografiskt inspirerad ansats.
Asymptomatisk

Myndigheten. Kontakta oss Jobb & praktik Press Miljöerna studeras med en i huvudsak etnografisk ansats för att fånga den informationsrikhet och tydlighet som gör miljöerna ideala för att förstå vanliga mer "traditionella organisationer". Hällgren och forskningsgruppen har erhållit finansiering från de flesta stora forskningsråden.

Delta i högskoleseminarier. Studien har en etnografisk ansats och utförs i ett antal kommunala generationsprojekt med estetisk inriktning. Projektet är kopplat till Centrum för Kultur och  Etnografi. Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och  Etnografi som ansats: För att studera Ansatsen är explorative, flexible, induktiv och kontextuell.
Frågeställning c uppsats

Etnografisk ansats klassiker bokcirkel
heleneborgsgatan 9
deklaration traktamente avdrag
gogol series
spara bank
nordea stratega ranta

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ - SBU

Metod: Detta är en kvalitativ studie inspirerad av etnografisk ansats utförd på en förskolevdelning. Studien är multimetodisk. Fältanteckningar, deltagandeobservationer, intervjuer, samtalspromenader samt samlingar med kompistema utgör underlag för att skapa en förståelse för barns perspektiv. Utifrån en etnografisk ansats intresserar jag mig för hur det är möjligt att förstå skolvardagen i en av dessa skolor, främst utifrån hur eleverna resonerar, förhandlar och positionerar sig i relation till utbildning och berättelserna om skola och elever i förorten.